Література

Закон України «Про охорону праці»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2694-12 

Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1084-05 

Правил охорони праці в деревообробній промисловості  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0306-05  

Правила пожежної безпеки в лісах України

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0328-05 

Переліку робіт з підвищеною небезпекою

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0231-05 

Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0018-95 

Медичні огляди організовуються у відповідності до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0846-07 

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0424-09  

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівників лісового господарства http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0330-18 

Класифікатор професій ДК 003:2010 http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/ru/va327609-10/paran2#n2 

Положення про розробку інструкцій з охорони праці http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0779-17 

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0232-05 

Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/337-2019-%D0%BF 

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/442-92-%D0%BF 

 Вимоги Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1262-2009-%D0%BF 

 Організація кабінету з охорони праці

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1526-04 

Правила пожежної безпеки в Україні

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0252-15 

Порядок функціонування добровільної пожежної охорони

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/564-2013-%D0%BF