Запобігання та протидія корупції

ПівнічноЗахідне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства (далі – Управління) співпрацює з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18) (далі – Закон). Особи, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції, перебувають під захистом держави.

Управління забезпечує конфіденційність інформації про осіб, які повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

У разі, якщо Вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства, Ви можете залишити відповідне повідомлення (у тому числі анонімні), заначивши при цьому інформацію щодо конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені, а також підкріплені доказами, щодо працівників Управління та працівників підприємств, що координуються ним. 

Усі повідомлення розглядатимуться керівництвом Управління за участі особи на яку покладено обов’язки з питань запобігання та виявлення корупції, як джерело для прийняття управлінського рішення щодо проведення потребує перевірки або іншого реагування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», зокрема, інформування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, якими є органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції. До яких Ви також можете звернутися самостійно.

Відповідно до статті 55 Конституції України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80) кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

У разі незгоди з прийнятим рішенням Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства відповідно до статті 16 Закону України «Про звернення громадян» (https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80) Ви маєте право звернутися до суду.

Персональні дані, вказані Вами у зверненні, захищаються та обробляються Управлінням відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17) з метою розгляду Вашого звернення згідно із законодавством.

Повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

Інформація у повідомленні про корупцію має містити одну або декілька з таких ознак:

1)  факти про порушення вимог Закону особами, визначеними у статті 3 Закону, зокрема:

 • порушення обмежень щодо отримання подарунка, передбачені статтею 23 Закону;
 • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
 • порушення встановлених Законом обмежень щодо одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
 • порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, передбачені статтею 27 Закону;
 • порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені статтею 25 Закону;
 • недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки;
 • порушення вимог фінансового контролю, передбаченого статтями 45-46, 48-52 Закону;
 • порушення, пов’язані з організацією роботи із запобігання і виявлення корупції;
 • порушення вимог проведення спеціальної перевірки, передбаченої статтею 56 Закону;

 

УВАГА! Повідомлення підлягають розгляду за наявності  таких реквізитів:

 • прізвища, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада та місце роботи;
 • тексту повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону, яка може бути перевірена;
 • прізвища, ім’я, по батькові, адреси та підпису особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення).

Вимоги до анонімних повідомлень про корупцію та порядок їх розгляду визначаються частиною п’ятою статті 53 України «Про запобігання корупції» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18).

Ви зможете повідомити про корупційне правопорушення або порушення, пов’язане з корупцією, тощо:

 

 

 

поштою: м.Рівне. вул. Героїв поліції, 26
Електронною поштою:             anticoruption.rivnelis@gmail.com
або за телефонами:

«Гаряча лінія» Північно-Західне МУЛМГ : (0362) 63-46-81 

протягом робочого дня (з понеділка по четвер з 800 до 1700, п’ятниця з 800 до 1545, перерва з 1200 до 1245).

 

*    Інформація про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, інше порушення Закону України «Про запобігання корупції», яке направляється з підписом у сканованому вигляді.

 

Електронна форма

  П.І.Б.

  Місце проживання

  Суть порушеного питання

  Прошу надати відповідь
  ПоштоюФаксомЕлектронною поштою

  Зворотня адреса (номер факсу, електронна пошта)

  Контактний E-mail

  Щоб передати запит, натисніть кнопку