Подати запит

Надання публічної інформації Північно-Західним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні (ч.1 ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» Північно-Західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства є розпорядником публічної інформації, що була отримана або створена в процесі реалізації повноважень, передбачених законодавчими актами і знаходиться у володінні  Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства.

Як подати запит

Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою або по телефону.

на поштову адресу:       м. Рівне, вул. Героїв Поліції, 26, 33028
на електронну адресу:  info@nw.forest.gov.ua
телефоном:                  (0362) 63 46 81

Запит може бути поданий безпосередньо до Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства щодня з 8:00 до 17:00, у п’ятницю з 8:00 до 15:45 (обідня перерва з 12:00 до 12:45),  крім вихідних та святкових днів.

Відповідальним структурним підрозділом з питань забезпечення доступу запитувачів  до інформації, розпорядником якої є Північно-Західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства, визначено сектор юридичного забезпечення, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Героїв Поліції, 26, перший  поверх, кабінет №2.

Запит на інформацію подається у довільній формі.

Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яка надається в секторі юридичного забезпечення управління, за адресою: м. Рівне, вул. Героїв Поліції, 26, перший поверх, кабінет №2 або яка розміщується на офіційному веб-сайті Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства.

Приклади форм:

Запит на інформацію повинен містити:

  • прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
  • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації із зазначенням у запиті свого прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, за дорученням якої його подано.

Відповідь на запит надається запитувачу у спосіб, обраний ним, не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання такого запиту.

Якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання такого запиту. 

Строк розгляду запиту, який стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, може продовжуватися керівництвом Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувач повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. 

Якщо у запиті поряд з питаннями, що належать до компетенції Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, порушуються питання, які підлягають вирішенню в інших органах виконавчої влади або органах місцевого самоврядування, у наданій Північно-Західним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства відповіді запитувачу має міститися роз’яснення щодо порядку вирішення таких питань.  

У разі якщо Північно-Західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства не володіє запитуваною інформацією, але йому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, запит направляється належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

У задоволенні запиту на інформацію може бути відмовлено. Підстави для відмови та інформація, що має міститися у письмовій відмові, визначені статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Про відмову у задоволенні запиту запитувач повідомляється не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Як оскаржити рішення або бездіяльність розпорядника інформації 

Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.