Державний нагляд (контроль) у сфері мисливського господарства та полювання


 
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері мисливського господарства та полювання (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 р. № 1210).

Наказ Міністерства захисту довкілля та природніх ресурсів України від 14.01.2021 № 14 “Про затвердження Уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері мисливського господарства та полювання “, зареєстрований в Міністерстві юстиції України  27 січня 2021 року за № 106/35728 (опубліковано: Офіційний вісник України від 09.02.2021, № 10).

Уніфікована форма акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері мисливського господарства та полювання

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань
щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

Закон України «Про мисливське господарство та полювання» від 22 лютого 2000 року № 1478-ІІІ

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05 квітня 2007 року№ 877-V

Інші нормативно-правові акти та нормативні документи

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження Порядку утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах» від 30 вересня 2010 року № 429

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Положення про правила проведення полювань, поводження із зброєю та порядок видачі ліцензій на добування мисливських тварин» від 17 жовтня 2011 року № 549

Наказ Державного комітету лісового господарства України «Про затвердження Порядку визначення територій для охорони та відтворення мисливських тварин (відтворювальних ділянок)» від 22 січня 2004 року № 4

Наказ Державного комітету лісового господарства України «Про затвердження Порядку проведення упорядкування мисливських угідь» від 21 червня 2001 року № 56

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Інструкції про селекційний відстріл мисливських тварин» від 07 лютого 2014 року № 57

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Інструкції про вибірковий діагностичний відстріл мисливських тварин для проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи» від 08 лютого 2014 року № 60

Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Форми договору про умови ведення мисливського господарства» від 17 вересня 2020 року № 149