Громадська приймальня

Графік прийому громадян керівництвом
ПівнічноЗахідного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства


начальник управління

Понеділок: з 14.00 до 16.00
тел/факс: (0332) 24 00 70
(місце прийому: прес-центр ПЗМУЛМГ, перший поверх)


 

перший заступник начальника управління 

середа: з 11.00 до 13.00
тел/факс: (0332) 24 00 70
(місце прийому: прес-центр ПЗМУЛМГ, перший поверх)


 

заступник начальника управління

четвер: 12.00-13.00 та 14.00 -16.00

тел/факс: (0332) 24 00 70
(місце прийому: прес-центр ПЗМУЛМГ, перший поверх)


 

заступник начальника управління 

вівторок: з 12.00 до 13.00, 14.00 до 16.00
тел/факс: (0332) 24 00 70
(місце прийому: прес-центр ПЗМУЛМГ, перший поверх)


 

Прийом громадян відбувається у приміщенні ПівнічноЗахідному міжрегіональному управління лісового та мисливського господарства

 

Додаток до наказу № 1

 

06.08.2018  № 97/1

 

 

ПОРЯДОК

організації та проведення  прийому громадян з особистих питань  лісового та мисливського  господарства

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення прийому громадян з особистих питань  у  Волинському обласному управлінні лісового та мисливського  господарства   та його підпорядкованих підприємствах, що належать до їх компетенції.

1.2.  Посадові особи Управління  та його підпорядковані  підприємства, які здійснюють прийом громадян з особистих питань, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України «Про  звернення громадян», «Про державну службу», Указом Президента України від 07 лютого  2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Положенням про Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства, Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 458, іншими нормативно-правовими актами, що врегульовують  порядок прийому та розгляду звернень громадян, та цим Порядком.

1.3. Особистий прийом громадян Начальником Волинського обласного управління лісового та мисливського  господарства, заступниками начальника управління,  (далі керівництво Управління), керівництвом відповідного підпорядкованого підприємства проводиться за попереднім записом у дні та години, визначені графіком прийому громадян з особистих питань, затвердженого наказом Управління та наказом відповідного підпорядкованого підприємства, які розміщуються на офіційному веб-сайті Управління та/або відповідного підпорядкованого підприємства.

Прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України “Мати – героїня ”, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України проводиться першочерговому порядку.

Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

 

1.4 Інформація про Порядок прийому громадян з особистих питань  громадян та Графік висвітлюється та розміщується на офіційному веб-сайті обласного управління лісового та мисливського господарства, інформаційному стенді  в приміщенні адміністративного будинку управління.

1.5. Під час проведення прийому громадян з особистих питань   можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних стосунках з цими громадянами і мають документи, що підтверджують їх особу .

Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.

1.6. Керівники Управління несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України за недотримання вимог Закону України “Про звернення громадян”.

 

  1. Порядок запису громадян

 

2.1. Попередній запис (не пізніше  ніж за сім днів до дня прийому) запис громадян на особистий прийом до керівництва   Управління проводиться відповідальним працівником Приймальні визначеними посадовими особами (далі – відповідальні працівники), за адресою , або за телефоном приймальні, крім святкових  та вихідних днів,   з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю з  9.00 до 16.45), обідня перерва з 13.00 до 14.00.

2.2. Попередній  запис на прийом громадян з особистих питань   керівництвом  відповідного  підпорядкованого підприємства Управління здійснює  відповідальний працівник, визначений наказом органу.

2.3. Для запису на особистий прийом посадовими особами  Управління та участі в особистому прийомі громадянин пред’являє документи, що посвідчують їх особу, а в разі пред’явлення інтересів інших осіб – також документи, що підтверджують відповідні повноваження.

Під час запису, попереднього запису громадян на прийому громадян з особистих питань   керівництвом Управління відповідальний працівник  приймальні, який проводить запис, попередній запис, фіксує прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина,  зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертається і яке було прийняте рішення, визначається структурний  підрозділ апарату Управління, до компетенції якого належать  вирішення питанні, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або (зауваження), номери його контактних телефонів чи відомості щодо інших засобів зв’язку з  ним.

Під час запису на прийому громадян з особистих питань,  його представник також надає за особистим підписом письмовий виклад змісту питань, що порушуватимуться перед посадовою особою управління, та копії наявних рішень, прийнятих із цих питань, а також інші документи по суті порушеного питання.

З’ясування інших відомостей про громадянина, його представника, одержання іншої інформації, яка не стосується змісту порушуваних питань, під час запису, попереднього запису на прийом посадовими особами облуправління лісового та мисливського господарства не допускається.

У разі якщо громадянин або його представник через стан здоров’я або з інших причин не може прибути особисто для запису на особистий прийом посадовими особами управління, його попередній запис здійснюється за контактним телефонним номером Приймальні посадової особи   Управління вказаного в Графіку.

У записі про особистий прийом до керівництва Управління та /або підпорядкованих підприємств може бути відмовлено   на таких підставах:

повторне звернення одного й того самого громадянина з одного й того самого питання, що було вирішено по суті;

звернення з питань, що не належать до компетенції Управління та його підпорядкованих підприємств;

звернення з приводу оскарження рішення, що було  подане з порушенням строків, визначених  статтею 17 Закону України «Про звернення громадян»;

звернення особи, визнаної вироком судом недієздатною (за винятком  випадків, коли від імені особи діє законний представник, повноваження якого оформлені в порядку, встановленому законодавством).

 

Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом  з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних,  релігійних та інших переконань, статі, етніного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

У разі відмови в записі відповідальними працівниками приймалень керівництва Управління та відповідальним працівником підпорядкованого підприємства  громадянинові надаються відповідні розяснення щодо причин відмови.

 

2.4. Список громадян, які попередньо записані на особистий прийом до керівництва  Управління, разом з інформаційними записками щодо змісту питань передаються для вивчення та опрацювання до структурних підрозділів відповідно до компетенції за  п’ять днів до прийому. Відпрацьовані списки (не пізніше ніж за  три дні до прийому) повертаються до Приймальні на погодження керівництву Управління відповідно до розподілу функціональних обов’язків та за  три дні до прийому) повертаються до приймальної на погодження керівництву Управління відповідно до розподілу функціональних обов’язків та за два дні до прийому громадян  погоджені списки  із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, змісту порушуваних питань подаються відповідальними працівниками до посадової особи, яка здійснюватиме особистий прийом.

2.5. Облік особистого прийому громадян ведеться відповідальними працівниками Приймальні у журналах обліку особистого прийому громадян, відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

2.6. Консультації та роз’яснення для громадян щодо порядку вирішення порушених питань надає відповідальний працівник за звернення громадян та здійснює:

контроль за дотриманням визначених чинним законодавством порядку і строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому;

систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян на особистому прийомі, інформує про це на апаратних нарадах, які проводяться керівництвом Управління;

підготовку аналітичних інформацій про розгляд звернень з особистого прийому громадян, узагальнених висновків та пропозицій для подання  Начальника Управління, включення до матеріалів колегії з питань виконавської дисципліни, розміщення на офіційному веб-сайті Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.

 

  1. Здійснення прийому громадян

 

3.1. Керівництво  Управління під час прийому громадян з особистих питань   розглядає питання по суті, надає громадянину відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз’яснення письмово або усно (за його бажанням) та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

3.2. Для забезпечення кваліфікованого роз’яснення поставлених громадянином питань посадова особа може залучати до їх розгляду працівників відповідальних  структурних підрозділів  Управління, працівників  підпорядкованих підприємств, або одержувати від них потрібну інформацію.

3.3. Якщо вирішити порушене в усному зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, громадянинові може бути запропоновано викласти його у формі письмової заяви. Подана громадянином заява розглядається у порядку, встановленому для письмових звернень. Про результати розгляду громадянинові, за його бажанням, надається усна або письмова відповідь за підписом особи, яка здійснювала прийом.

3.4. Повторний прийом громадян з питань, які вже розглядалися керівництвом Управління, проводиться у разі, коли питання, порушене у першому обґрунтованому зверненні, не було вирішено по суті.

У разі повторного звернення громадянина вивчаються архівні матеріали з порушеного питання, з’ясовуються причини, що його викликали, надаються необхідні роз’яснення та можлива допомога.

3.5. Якщо розв’язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції Управління, посадова особа пояснює громадянинові, до якого органу державної влади або органу місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи доцільно звернутися, і по можливості сприяє в цьому (дає адресу, номер телефону тощо).

3.6. Керівництво  Управління зобов’язане забезпечити прийом усіх громадян відповідно до попереднього запису з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку Управління та визначеного Графіком часу.

3.7. У разі відсутності посадової особи, яка проводить особистий прийом громадян згідно із затвердженим графіком, прийом здійснює посадова особа, на яку покладено виконання її обов’язків.

3.8. Відповідь на звернення, подане під час особистого прийому, надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом. У разі відсутності – особою, на яку покладено виконання її обов’язків.