ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

9 травня 2011 р. набув чинності Закон України «Про доступ до публічної інформації»

На виконання цього закону Президент України підписав Укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України». Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Надання публічної інформації ПівнічноЗахідному міжрегіональному управлінню лісового та мисливського господарства здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

 

 

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Примітки:

Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні ПівнічноЗахідному міжрегіональному управлінню лісового та мисливського господарства

Розміщена на веб-сайті: http://lisvolyn.gov.ua/

Запит може бути поданий на: 

– електронну адресу: priyomna@voulg.org.ua

– телефаксу ПівнічноЗахідному міжрегіональному управлінню лісового та мисливського господарства: (03322) 4-00-69;

– телефону ПівнічноЗахідному міжрегіональному управлінню лісового та мисливського господарства: (03322) 4-00-69.

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗАПИТІВ НА ІНФОРМАЦІЮ

ПЕРЕЛІК ВІДОМОСТЕЙ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СЛУЖБОВУ ІНФОРМАЦІЮ

ПОЛОЖЕННЯ