Лісівники Рівненщини та Волині готуються розпочати лісокультурну кампанію
Продовжуємо розвивати природно-заповідний фонд України!

Протокол другого засідання Координаційної Ради

Протокол
другого засідання Координаційної Ради
транскордонного Білорусько-Польсько-Українського біосферного резервату
«Західне Полісся»
13-14 листопада 2014 року Шацький БР, Україна
Друге засідання Координаційної ради транскордонного біосферного резервату
«Західне Полісся» (далі – Рада) відбулося 13-14 листопада 2014 року на території
Шацького біосферного резервату (село Гаївка Шацького району Волинської
області, Україна).
На засіданні головував Кудрявцев Сергій Альбертович, перший заступник
Голови Волинської обласної державної адміністрації.
Присутні:
від Української сторони
Кусько Олександр Сергійович – голова Шацької районної державної
адміністрації;
Віннічук Сергій Миколайович – голова Шацької районної ради;
Парчук Григорій Васильович – начальник відділу розвитку природно-
заповідного фонду Департаменту заповідної справи Міністерства екології та
природних ресурсів України;
Драпалюк Анастасія Миколаївна – головний спеціаліст відділу розвитку
природно-заповідного фонду Департаменту заповідної справи Мінприроди
України;
Барабуля Антон Миколайович – другий секретар відділу (Секретаріату)
Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, Міністерство закордонних
справ України;
Захарко Володимир Володимирович – директор Шацького національного
природного парку;
Кошовий Володимир Вікторович – завідувач Шацької міжрайонної науково-
дослідної екологічної лабораторії Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка,
представник Національного комітету України з програми ЮНЕСКО «Людина і
біосфера»;
Бабиляс Борис Павлович – начальник відділу лісового господарства
Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства
Державного агентства лісових ресурсів України;
Тимощук Вікторія Свгенівна – заступник начальника управління екології та
природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації;
Жмурко Ігор Васильович – директор Шацького лісового коледжу
ім. В.В.Сулька.
від Білоруської сторони
Шілінчук Сергій Вікентієвич – заступник голови Брестського обласного
комітету природних ресурсів та охорони навколишнього середовища;
Рибянець Наталія Максимівна – заступник голови Білоруського національного
комітету з програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера»;
Лукашук Микола Андрійович – директор державної природоохоронної
установи «Республіканський ландшафтний заказник «Прибузьке Полісся»;
від Польської сторони
Зигмунт Кшемінскі – радник Міністра довкілля Республіки Польща;
Радослав Добровольскі – представник Польського Національного комітету з
програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера»;
Беата Селевіч – директор регіонального відділу Міністерства довкілля
Республіки Польща в Любліні;
Ярослав Шиманські – директор Поліського національного парку.
На засіданні розглядалися такі питання:
1. Презентація досягнень в рамках роботи транскордонного біосферного
резервату «Західне Полісся» з часу попереднього засідання.
2. Презентація туристично-природничої карти та обговорення ескізу логотипу
транскордонного біосферного резервату «Західне Полісся», розробленого
Польською стороною.
3. Обмін інформацією щодо довготермінового плану управління територією
транскордонного біосферного резервату «Західне Полісся».
4. Обговорення пропозицій членів Робочої групи до проекту
трьохстороннього Плану заходів на 2015 рік транскордонного біосферного
резервату «Західне Полісся».
5. Включення питання плану/стратегії управління транскордонного
біосферного резервату «Західне Полісся» до Стратегії транскордонного
співробітництва Люблінського воєводства (Польща), Волинської, Львівської
(Україна) та Брестської (Білорусь) областей на 2014-2020 роки.
Українська, Білоруська, Польська делегації (далі – Сторони) обговорили
питання порядку денного і відмітили таке:
По першому питанню
Сторони підсумували діяльність Ради з часу попереднього засідання, яке
відбулося 13 грудня 2013 року в місті Брест, Республіка Білорусь. За цей період
розроблено та надруковано інформаційно-туристичну карту транскордонного
біосферного резервату «Західне Полісся» (далі – ТБР «Західне Полісся»),
розроблено ескіз логотипу ТБР «Західне Полісся», актуалізовані карти білоруської
та української частин ТБР «Західне Полісся» надіслано до Польського
національного комітету з програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» для
актуалізації загальної карти та подальшого подання до Секретаріату Програми
ЮНЕСКО «Людина і біосфера».
Керівники національних комітетів разом з представниками місцевих органів
влади у 2014 році опрацьовували питання можливості реалізації проектів
міжнародної технічної допомоги в рамках транскордонного об’єднання
«Єврорегіон «Буг» на території ТБР «Західне Полісся».
Разом з тим, необхідно продовжити роботу над створенням робочої групи «З
проведення наукових досліджень».
Щодо робочої групи «З розробки стратегії управління транскордонним
біосферним резерватом «Західне Полісся» запропоновано змінити назву робочої
групи на «З розробки пріоритетних напрямків співпраці у рамках транскордонного
біосферного резервату».
По другому питанню
Члени Ради висловили подяку Польській стороні за розробку та друк
туристично-продничої карти ТБР «Західне Полісся» і інформації до неї та розробку
ескізу логотипу ТБР «Західне Полісся».
Сторони в цілому погодили ескіз логотипу ТБР «Західне Полісся». Разом з
тим, необхідно зробити незначне коригування складових елементів ескізу логотипу
(за погодження автора ескізу логотипу), а також доповнити логотип надписом
внизу «Транскордонний біосферний резерват «Західне Полісся» замість «Західне
Полісся».
По третьому питанню
Для розробки та погодження довготерміного плану управління територією
ТБР «Західне Полісся» необхідні проведення підготовчих робіт, погодження
землекористувачів і інших заінтересованих сторін, що потребує додаткових
фінансових ресурсів. Тому, запропоновано на першому етапі визначити конкретні
пріоритетні напрямки співпраці у рамках ТБР «Західне Полісся».
По четвертому питанню
Сторони підкреслили значення Ради як площадки для дискусій з підготовки
пропозицій та обговорення конкретних заходів у напрямку збалансованого
соціально-економічного розвитку території ТБР «Західне Полісся», Білорусько-
Польсько-Українського транскордонного регіонального співробітництва в цілому.
Сторони обговорили перспективи та напрямки роботи ТБР «Західне Полісся» і
сформували конкретний план заходів на 2015 рік.
Польською стороною запропоновано взяти на себе зобов’язання щодо ведення
веб-сайту ТБР «Західне Полісся».
По п ‘ятому питанню
Сторони відмітили важливість та необхідність включення питання управління
ТБР «Західне Полісся», у тому числі в умовах інтенсифікації впливу кліматичних
змін та антропогенних навантажень, при реалізації Стратегії транскордонного
співробітництва Люблінського воєводства (Польща), Волинської, Львівської
(Україна) та Брестської (Білорусь) областей на 2014-2020 роки.
Сторони вирішили:
1. Українська сторона здійснює координацію діяльності Ради до наступного
засідання Ради.
2. Завершити формування складу робочої групи «З проведення наукових
досліджень».
Термін: 25.12.2014
3. Змінити назву робочої групи «З розробки стратегії управління
транскордонного біосферного резервату «Західне Полісся» на «З розробки
пріоритетних напрямків співпраці у рамках транскордонного біосферного
резервату «Західне Полісся» та завершити формування її складу.
Термін: 25.12.2014
4. Робочій групі «З розробки пріоритетних напрямків співпраці у рамках
транскордонного біосферного резервату «Західне Полісся» підготувати пропозиції
щодо конкретних пріоритетних напрямків співпраці у рамках ТБР «Західне
Полісся» та надати їх до Міністерства екології та природних ресурсів України.
Термін: 01.06.2015
5. Робочій групі «З проведення наукових досліджень»:
5.1 .Забезпечити обмін базами даних щодо кандидатів (або об’єктів)
Смарагдової мережі та Natura 2000 у межах ТБР «Західне Полісся» з метою звірки
даних щодо видів рослин і тварин та оселищ, визначення видів та оселищ
спільного інтересу з подальшою розробкою спільних планів заходів.
Термін: 01.04.2015
5.2.Забезпечити обмін інформацією з питання комплексного моніторингу
екосистем.
Термін.01. 04.2015
5.3. Сприяти проведенню навчальних практик для студентів в рамках
території ТБР «Західне Полісся».
Термін: протягом року
6. Погодити в цілому ескіз логотипу ТБР «Західне Полісся» та запропонувати
зробити незначне коригування складових елементів ескізу логотипу (із залученням
автора логотипу).
Термін: 01.04.2015
7. Кожній стороні підготувати та подати відповідну концепцію проекту, що
включає питання управління ТБР «Західне Полісся» та реалізації Стратегії
транскордонного співробітництва Люблінського воєводства (Польща), Волинської,
Львівської (Україна) та Брестської (Білорусь) областей на 2014-2020 роки, з
урахуванням інтенсифікації впливу кліматичних змін та антропогенних
навантажень.
Термін: 01.04.2015
8. Погодити План заходів ТБР «Західне Полісся» на 2015 рік:
У сфері збереження природного та культурного різноманіття:
– обмінятися інформацією щодо розроблених та діючих планів управління
природоохоронними територіями. Термін: 01.03.2015.
укласти договори про співробітництво між національними
природоохоронними територіями та провести зустрічі керівників і спеціалістів цих
територій, інших заінтересованих сторін для обговорення і пошуку рішень з
спільних питань управління та розвитку ТБР «Західне Полісся». Термін: протягом
року.
– розробити спільний дизайн та встановити не менше одного інформаційного
щита про природне та культурне різноманіття ТБР «Західне Полісся» у кожній
країні. Термін: 01.09.2015.
– підтримати пропозицію щодо тимчасового технічного обслуговування вебсайту
ТБР «Західне Полісся» Польською стороною. Термін: до наступного
засідання Ради.
– Кожна сторона визначає відповідальну особу за наповнення основного
змісту веб-сайту та надає інформацію для наповнення веб-сайту ТБР «Західне
Полісся» англійською мовою Польській стороні. Термін: до 10 числа кожного
місяця.
У сфері сталого розвитку ТБР «Західне Полісся»
– розробити спільні пропозиції до транскордонних туристичних маршрутів на
території ТБР «Західне Полісся». Термін: 01.09.2015.
– забезпечити розповсюдження туристично-продничої карти ТБР «Західне
Полісся». Термін: до наступного засідання Ради.
– здійснювати заходи щодо інформування місцевого населення, відвідувачів та
інших заінтересованих сторін про ТБР «Західне Полісся». Термін: протягом року.
– ініціювати проведення зустрічей з представниками приватного бізнесу з
питання розміщення на їх веб-сайтах інформації про ТБР «Західне Полісся»
українською, польською, білоруською та англійською мовами. Термін: протягом
року.
– розробити спільні проектні пропозиції, у тому числі щодо:
створення мережі науково-освітніх центрів на території ТБР «Західне
Полісся», інших спільних об’єктів інфраструктури;
організації спільних брендових заходів.
Термін: протягом року.
– підготувати пропозиції щодо створення спільного фонду ТБР «Західне
Полісся». Термін: до наступного засідання Ради.
У сфері досліджень, моніторингу, освіти та підготовки кадрів
– зібрати інформацію та підготувати текстову частину з фотографіями для
видання спільного фотоальбому ТБР «Західне Полісся», створення пересувної
фотовиставки на території кожної із сторін. Термін: 01.09.2015;
– підготувати матеріали для розміщення на офіційному сайті ЮНЕСКО
інформації про ТБР «Західне Полісся» та подати їх до Секретаріату ЮНЕСКО.
Термін: 01.02.2015.
9. Кожна сторона самостійно визначає відповідальних виконавців Плану
заходів ТБР «Західне Полісся» на 2015 рік в кожній країні та повідомляє про це
Українську сторону.
Термін: 20.01.2015
10. Провести наступне засідання Ради на території Республіки Польща у
другому півріччі 2015 року. /1
Міністр екології та природних ресурсів України  І.А. Шевченко

Уповноважені представники з Держлісагентства гідно представили Україну на міжнародному засіданні щодо лісів у Нью-Йорку

З 11 по 17 січня 2015 року уповноважені представники Державного агентства лісових ресурсів України на ряду з іншими представниками лісових адміністрацій 79 країн світу та 19 міжнародних організацій взяли участь у засіданні спеціалізованої міжурядової групи експертів з питань міжнародних домовленостей щодо лісів, яке відбулося у Нью-Йорку.

В рамках зустрічі міжнародні експерти обговорювали основні складові домовленості щодо лісів та визначали головні положення резолюції 11 сесії Форуму ООН з лісів.

Під час тривалого обговорення кожна із країн-учасниць презентувала подальші кроки щодо форми та структури майбутніх домовленостей щодо лісів. Українська пропозиція щодо необхідності розробки та прийняття стратегічного плану робіт увійшла до рекомендацій засідання.

Підвищену зацікавленість експертів викликала проблема щодо фінансування збалансованого лісоуправління після 2015 року. На думку більшості, це питання залишається критичним особливо для країн, що розвиваються, острівних країн та країн з невеликим відсотком лісистості. Але разом з цим необхідно відмітити, що кардинально різні позиції з цього питання не змінились. Так, за створення Лісового фонду виступають країни, що розвиваються, в той час, коли розвинуті держави підтримують процес сприяння виділення фінансової підтримки.

Українська сторона зауважила, що на даному етапі необхідно надати конкретні пропозиції щодо розвитку та механізму виділення фінансової допомоги.
Також учасниками було піднято питання удосконалення існуючих глобальних механізмів співробітництва по лісах (лісовий інструмент, Форум ООН з лісів, партнерство по лісах). Дійшли згоди, що нинішній формат домовленностей змінювати не будуть, але разом з цим планують позитивно удосконалити процес, налагодивши співробітництво з регіональними організаціями.

Учасники засідання погодили загальні положення резолюції 11 сесії ФЛООН та затвердили план подальшої роботи. На жаль, звіт засідання є занадто узагальненим та унеможливлює бачення конкретних пропозицій країн.

За матерiалами: www.dklg.kmu.gov.ua

прес-служба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства

Василь Мазурик: Потрібно детально проаналізувати ціни на деревину для споживачів

Ціни на деревину для споживачів потрібно детально проаналізувати. Про це керівник Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Василь Мазурик заявив 21 січня під час селекторної наради з директорами лісопідприємств.

На нараді розглядалися проблеми, які виникли із початком нового року на державних лісових підприємствах області. Зокрема йшлося про те, що у зв’язку із вимогами «Укрзалізниці”, щодо підвищення вимог по уточненню ваги перевезеної сировини, виникла потреба у купівлі електронної ваги. Також за словами керівників управління, відстають від графіку виконання встановлених робіт майже усі підприємства.

– На сьогоднішній день існує відставання від планових показників у заготівлі деревини по внутрішньому ринку, – зауважив начальник відділу лісових ресурсів лісоуправління Григорій Новосад. – Збільшення лісопродукції на складах та погана робота по аукціонам – сигнал до більш активної і конструктивної роботи.

Головний лісівник Волині Василь Мазурик попросив усіх директорів лісових підприємств проаналізувати показники за минулі роки станом на січень. Він зобов’язав усіх у короткий термін (за 10 днів) підняти показники та посприяти прозорому проведенню аукціону із продажу деревини.

– Слід серйозно проаналізувати ціни на деревину для споживачів, бо саме виконання аукціонних зобов’язань і є одним із ключових факторів, за якими оцінюватиметься робота лісових підприємств, – наголосив начальник управління Василь Мазурик.

У понеділок, 26 січня за участі провідних спеціалістів лісопідприємств області та керівництва Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства лісівники проведуть річну підсумкову нараду.

Андрій Білан,

прес-служба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства

Підсумкова нарада ДП «Камінь-Каширськагроліс»: стали на шлях розвитку

ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» засноване на державній власності, створене на підставі наказу Міністерства аграрної політики України від 19.09.2007 року № 675. З грудня 2013 року підприємство належить до сфери управління Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів України. Тому, як відверто зауважив директор Сергій Вовк, цей рік був для колективу перехідним періодом. «І сьогодні, – зазначив Сергій Іванович під час доповіді, — я впевнено можу сказати, що перехід до системи підприємств Волинського ОУЛМГ  позитивно вплинув на основні фінансово-економічні показники підприємства.”

У звітному році підприємством реалізовано продукції на суму  14 778 тис. грн. при плановому показнику 14 611,6 тис.грн., що більше в порівнянні з відповідним періодом 2013 року на 2 863 тис.грн. або на 28 відсотків.   В тому числі дохід  від реалізації лісопродукції становить – 9811,2 тис.грн., від реалізації продукції переробки деревини – 4966,8 тис.грн  на експорт 4816,3 тис.грн. що становить  32,6 відсотків  в реалізації.  Пропорційно обсягу реалізованої продукції зросла і продуктивність праці і склала за 2014 рік 99181 грн., що більша у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 38699 грн., або на 64 відсотки.

Фонд заробітної плати склав 4920, 0 тис.грн. Середньомісячна  зарплата  плата  працівників становить 2752 грн, і зросла порівняно з відповідним періодом 2013 року на 725 грн., або 35,7 відсотків. Окрім того, вся заробітна плата виплачується вчасно, без заборгованості.

На ведення лісового господарства було направлено власних коштів в сумі 4823,0  тис.грн. Виконуються всі соціальні гарантії, передбачені колективним договором. Періодично закуповуються спецодяг, працівникам з шкідливими умовами компенсується вартість молока.  Працівникам підприємства надано 8,5 тис.  грн. матеріальної допомоги.

У 2014 підприємством сплачено  4 377,3 тис. грн.  податків та зборів до Державного бюджету та державних цільових фондів, що на  1 030,3 тис. грн. більше в порівнянні з минулим роком. Зокрема, лісового збору ми сплатили 924,1 тис. грн.,  податку на прибуток 518,4 тис. грн., ПДВ-471,8 тис. грн., Єдиного соціального внеску – 1 904,9 тис. грн.

Поряд із основною роботою, лісівники допомагають українській армії, надають  допомогу району. Зокрема,- соціальним закладам та малозабезпеченим верствам, які потерпіли від стихійних лих та на лікування (46,0 тис.грн.,) в  тому числі виділено 74 м3 пиловника та 22 м3 дров.

— У 2014 році підприємство спрацювало прибутково, — зауважив директор Сергій Вовк. — Прибуток до оподаткування в поточному році становить 487 тис. грн., що на 100 тис. грн.. більше в порівнянні з минулим роком. Придбано основних засобів на суму 590,0 тис.грн ., що  становить більше на 461 , 0 тис.грн. до відповідного періоду минулого року, крім того здійснено  попередню оплату в сумі 260 тис. грн. за причеп з гідроманіпулятором, який планується ввести в експлуатацію. Придбано новий трактор вартістю 360 тис. грн. , в лісництва  та на базу підприємства придбанні бензопили, тощо.

“Спільно з адміністрацією та працівниками обласного управління лісового та мисливського господарства ми  намітили позитивні тенденції, — сказав директор лісгоспу. — Тому і цьогоріч  ми плануємо надалі збільшувати заробітну плату працівникам, нарощувати виробничу базу підприємства. ”

Слово для виступу мали головний спеціаліст відділу лісового господарства ВОУЛМГ Володимир Неводнічик, заступник керуючого справами районної ради Володимир Муц, які подякували лісівникам за зусилля, орієнтири в роботі, що сприяють добробуту як підприємства, так жителів  району вцілому.

По завершенні наради колектив лісгоспу прийняв гарні різдвяні віншування від настоятеля храму Сергія Приходька та прихожан села Осівці.

Світлана МІСЬОНГ, прес-служба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.

вовк7

с.Вовк3 с.Вок с.Вовк5 С.Вовк4 вовокщвовок8вовок6вовок.вовк6с.Вовк2 с.вовк6

Держлісагентством розпочато роботу по очищенню влади

У Держлісагентстві проведуть перевірку щодо керівників обласних управлінь, їх заступників, директорів державних підприємств, як цього вимагає розпорядження Уряду (від 16.10.2014 №1025-р «Про очищення влади»). Днем початку проведення перевірки визначено 2 березня 2015 року, а стосовно інших посадових та службових осіб апарату Держлісагентства та його територіальних органів – 1 червня 2015 року. Відповідальність за заходи щодо реалізації Закону в Державному агентстві лісових ресурсів України покладено на Відділ кадрів Управління кадрового забезпечення, організаційної роботи та міжнародних відносин.

«Нами уже розпочато процедуру перевірки щодо 28 новопризначених керівників: 5 працівників центрального апарату, 4 працівників територіального рівня, в тому числі 19 директорів наших лісогосподарських підприємств. Найближчим часом ми продовжуватимемо роботу з даного напрямку і будемо вживати всіх заходів по очищенню влади, як цього вимагає чинне законодавство», − зазначила начальник Управління кадрів Держлісагентства Алла Святецька.

Прес-служба Держлісагентства

Конкурси: «Ліс – легені планети»

Дирекція Черемського природного заповідника визначила переможців конкурсу «Ліс – легені планети», який проводився восени 2014 року. Кращими в Номінації декоративно-прикладного мистецтва стали Богдана Литовець (учениця 7 класу ЗОШ I-III ступенів №2-гімназія ім. А.П. Бринського) – 1-е місце. На другому місці Галина Турчик та Ольга Кузьмич (вихованки ЦТДЮ студії «Дивосвіт»). Роботи виконані цікаво й майстерно з любов’ю до чарівного світу природи, що нас оточує.
Варто зупинитись на літературних доробках літературної студії «Первоцвіт» ЦТДЮ, адже вони вражають щирістю, безпосередністю й хистом. На першому місці вірші Лізи Нахамець: «Ліси легені планети», а друге місце розділили Діана Рогачова та Анна Горайчук, яка написала:
… Ліси в житті усім потрібні
І ми із ними все ж подібні
В своїй потребі мирно жити
З лісами треба лиш дружити…
На конкурс надійшло чимало малюнків серед них також є переможці. Це Вікторія Огребчук – учениця ЦТДЮ художньої студії «Чарівна палітра», яка зайняла 1-е місце. Щиро дякуємо всім учасникам та керівникам, що вчать дітей дивитись очима краси, духовного багатства і мудрості.
Ну, а переможців чекають нагороди.
Лариса Шевчук,
науковий співробітник Черемського природного заповідника
Прес-служба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинь дбає про безпеку лісівників

Безпека на виробництві залишається чи не найболючішим питанням лісогалузі. Волинь робить усе необхідне, щоб уберегти своїх працівників та звести до мінімуму травматизм на робочих місцях. Головним спеціалістом відділу лісових ресурсів лісоуправління впродовж року здійснено сотні приписів лісогосподарствам з питань охорони праці. Днями начальник ВОУЛМГ Василь Мазурик підписав наказ «Про проведення навчання і перевірку знань працівників з питань охорони праці та пожежної безпеки». У ньому зокрема наголошується про обов’язковість щорічного спеціального навчання з питань охорони праці та пожежної безпеки посадових осіб та робітників. Цього вимагає „Положення про навчання” службами охорони праці та головними спеціалістами за участю представників навчальних центрів, МНС, МОЗ, інспекторів Держгірпромнагляду України, ФСС від нещасних випадків, а також комісією з перевірки знань, яка в установленому порядку проходить навчання в учбовому центрі „Укрцентркадриліс”. До цього закликає і комісія оперативного адміністративно-громадського контролю з охорони праці Держлісагенства України та ЦК профспілки працівників лісового господарства України у своєму Рішенні від 03.09.2014 року. На їх переконання, саме якісне навчання з питань охорони праці та пожежної безпеки працівників галузі буде сприятливим профілактичним фактором. З метою запобігання виробничого травматизму, на виконання вимог Законів України „Про охорону праці”, „Про пожежну безпеку”, інших нормативних актів з охорони праці та даного Рішення комісії ОАГК Держлісагенства України зобов’язує директорів державних підприємств прийняти до неухильного виконання галузеві „Рекомендації щодо використання Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4-12-05)” на підприємствах ВОУЛМГ та організувати навчання і перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки працівників господарств управління відповідно до затверджених положень та програм. Найперше це стосується майстрів дільниць, лісничих та їх помічників, начальників дільниць. Затверджені графіки проведення навчання працівників в розрізі виробничих підрозділів управління просить надати до 25 січня 2015 року. Цим наказом зобов’язано організувати дієву роботу інженерно-технічних працівників щодо виконання ними своїх посадових обов’язків з питань охорони праці та зобов’язати їх, перебуваючи у структурних підрозділах, перевіряти дотримання вимог безпеки на виробництві відповідно до функціональних обов’язків, в тому числі роботу працівників СПД за попередньою згодою керівника держлісгоспу та підприємства, що надає послуги. У разі грубих порушень правил техніки безпеки при виконанні договірних зобов’язань, матеріали передавати в органи Держгірпромнагляду України. Результати перевірок представляти на розгляд комісії з оперативного АГК, служби охорони праці, комісії з охорони праці.
Посилення контролю відділів кадрового забезпечення, лісових ресурсів та лісового господарства управління за організацією та проведенням якісного навчання з питань охорони праці та пожежної безпеки працівників підвідомчих підприємств – відтепер належить пріоритетних, адже від цього залежить стабільність галузі і безпека її працівників.
Прес-служба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства

Шацький лісгосп у 2014 році сплатив 1 мільйон 658 тисяч гривень податків до бюджетів усіх рівнів

SONY DSCВиробничо-господарська діяльність лісництв Шацького лісгоспу протягом 2014 року здійснювалась відповідно до виробничого та фінансового плану підприємства. За 2014 рік ДП «Шацьким УДЛГ» повністю виконано завдання зі збору лісового насіння. При плані заготівлі основних лісоутворюючих порід 664 кг підприємством заготовлено 670 кг насіння. Створено лісових культур на площі 47,1 га при плані 30 га, в тому числі на свіжих зрубах – 31,8 га та 15,3 га на інших лісових землях. Найкраще спрацювали по даному питанні Піщанське лісництво, при плані посадки 5,5 га виконано 19,8 га. Інші лісництва виконали посадку лісу в межах плану. По найкращій приживлюваності лісових культур та за організацію проведення кампанії по посадці лісу слід відмітити Шацьке лісництво.
Проведено догляди за лісовими культурами на площі 504 га, що складає 107 % від завдання. Із загальної кількості проведених доглядів – 65 % становлять механізованим способом, 35 % – ручним.
Внаслідок проведення рубок формування та оздоровлення лісів заготовлено 6,3 тис. кбм ліквідної деревини при плані 6,0 тис. кбм. Виконали план рубок догляду: Шацьке лісництво на 122 %, Поліське лісництво на 171 %. Недовиконали рубки догляду Піщанське та Ростанське лісництва (відповідно 70 % і 64 % від поставлених завдань).
З метою запобігання лісовим пожежам влаштовано 100 км мінералізованих смуг та проведено доглядів за мінералізованими смугами протяжністю 150 км. Працівниками державної лісової охорони виявлено 21 випадок незаконних рубок із загальним об’ємом деревини 1,8 кбм. Сума завданих збитків складає 4,4 тис. грн. Із загальної кількості незаконних рубок – 57% виявлено лісовою охороною апарату лісгоспу.
За звітний період лісництвами лісгоспу заготовлено 17,4 тис. кбм деревини від рубок головного користування, в тому числі Шацьким лісництвом – 2,2 тис. кбм (733 кбм на 1 майстерську дільницю), Поліським – 4,8 тис. кбм (1,2 тис. кбм на 1 майстерську дільницю), Піщанським – 6,3 тис. кбм (1,2 тис. кбм на 1 майстерську дільницю), Ростанським – 4,1 тис. кбм (1,0 тис. кбм на 1 майстерську дільницю).
За 2014 рік лісгоспом направлено на переробку 833 кбм лісоматеріалу, з якого випущено продукції на суму 505 тис. грн.
За січень-грудень 2014 року обсяг реалізованої продукції всього по підприємству склав 8 млн 600 тис. грн, що складає 108,8 % від завдання. Єдине лісництво, яким виконано доведені плани з реалізації деревини – Поліське лісництво, відсоток виконання складає 124 %. Шацьким лісництвом виконано реалізацію на 98 %, Піщанським – на 93 %, Ростанським – на 90%.
Шацьким лісгоспом за 2014 рік сплачено податків до бюджетів усіх рівнів 1 млн 658,2 тис. грн. До державного бюджету – 765,9 тис. грн, до місцевого – 276,7 тис. грн. Крім того, підприємством за 2014 рік сплачено Єдиного соціального внеску на суму 615,6 тис. грн.
Станом на 1 січня 2015 року загальна кредиторська заборгованість по лісгоспу становить 1,9 млн. грн, а за товари, роботи і послуги на відповідну дату – 1,5 млн. грн. Заборгованість перед СПД за надані послуги сягає 771 тис. грн, або 50 % від загальної суми кредиторської заборгованості.
Дебіторська заборгованість станом на 1 січня 2015 року склала 513 тис. грн.
Підприємством за 2014 рік освоєно капітальних інвестицій на суму 1276,8 тис. грн. Побудовано дорогу в Ростанському лісництві протяжністю 8,6 км вартістю 602,4 тис. грн, придбано трактор МТЗ 82 з причепом та маніпулятором вартістю 480 тис. грн, також для проведення лісокультурних робіт та заходів з охорони і захисту лісу придбано плуг ПКЛ 70 вартістю 16,7 тис. грн, виготовили 3 бесідки вартістю 21 тис. грн, проведено розчистку ставів у Піщанському лісництві на загальну суму 166,6 тис. грн, інших на суму – 62,5 тис. грн.
Прийнято комплекс заходів для поліпшення виробничо-фінансової діяльності лісництв. Зокрема, вирішено посилити керівництво лісництвами та організацію їх виробничо-господарської та соціально-побутової діяльності, зміцнити виробничу та виконавчу дисципліну, подбати про неухильне виконання доведених планів.
Прес-служба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства

IMG_4704 IMG_4701 IMG_4707

Петро Ткачук: «Маємо втримати макро-економічні показники, зберегти соціальні стандарти!»

Директор Шацьк 002Відбулася звітна нарада у ДП «Шацьке УДЛГ». З доповіддю про підсумки роботи у 2014 році на ній виступив директор Петро Ткачук. Він проаналізував основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства, нагородив передовиків виробництва грамотами та преміями.
– Хоч у новий рік ми входимо з добрими результатами, але реалії сьогоднішнього дня вимагають від усіх нас максимальної віддачі, злагодженої і конструктивної роботи, – підсумував Петро Петрович. – Маємо задіяти всі наявні резерви, мобілізувати максимум зусиль, щоб втримати не тільки макро-економічні показники і зберегти соціальні стандарти, а й бути опорою держави, її надійним тилом, мати чим підтримати наших воїнів на Сході України.
Про фінанси та макро-економічні показники йшлося у виступі головного бухгалтера лісопідприємства Тетяни Саковець. Головний лісничий Андрій Самолюк, аналізуючи стан справ у лісовому секторі, зокрема виконання плану з посадки та догляду лісу, наголосив на завданнях із заліснення, охорони та збереження лісу на цей рік.
Ярослав Кропивник,
інженер охорони і захисту лісу
прес-служба ДП «Шацьке УДЛГ».