Як діє система управління охороною праці та ризиків у ДП «Любомльське ЛГ»

Система управління охороною праці та ризиків у ДП «Любомльське ЛГ» завжди діяла на належному рівні. Усі роботи оцінюються різними методами оцінки ризиків, що передбачає складання карт ідентифікації небезпек, чек-листів або карти ризиків, розроблення заходів для їх усунення або зниження рівня ризиків.

Зокрема на підприємстві є структурний підрозділ – гараж, у господарстві якого є транспортні засоби, що періодично потребують техобслуговування та ремонту. Під час таких робіт є високі ризики дістати виробничу травму. У цьому підрозділі їх приводять до належного рівня. Працівники спільно з керівниками обстежують робочі місця, ідентифікують невідповідності.

Розглянемо методику складання карти ризиків у ремонтно-механічній майстерні (РММ) гаража. Процедура оцінки ризиків передбачає залучення всіх працівників РММ. Тому така робота проводиться на підставі наказу керівника підприємства, в якому вказуються завдання, пов’язані з оцінкою ризиків, відповідальні особи, терміни виконання та перегляду карт ризиків.

Перед складанням карт ризиків у кожному підрозділі виявляють небезпеки, які можуть призвести до травм або профзахворювання. Начальник гаража, який сам має великий досвід роботи й добре знає види виконуваних тут робіт, проводить опитування працівників підрозділу, з’ясовує і фіксує: що є джерелом небезпеки, під час яких дій вона проявляється, хто може наразитися на небезпеку, які можуть бути наслідки, тощо. Цю інформацію вносять до списку небезпек за групами, залежно від виробничих факторів (фізичні, хімічні, біологічні, ергономічні та соціальні).

Важливо вже на цьому етапі усунути небезпеки, для чого не потрібні додаткові заходи та фінансування (наприклад, пов’язані з невикористанням засобів індивідуального захисту, порушенням трудової дисципліни, захаращенням робочих місць та інше).

Докладний аналіз причин, які можуть спричинити небезпечну ситуацію, дає змогу розробити найбільш ефективні заходи для її запобігання, скласти перелік процесів і операцій, які здійснюються в РММ відповідно до специфіки робочих процесів підрозділу, використовуваних приміщень та інших засобів виробництва.

За 2022 рік службою охорони праці спільно з керівниками підрозділів було переглянуто карти ідентифікації небезпек за спеціальностями у 14 підрозділах підприємства.

Окремо були проведені спільні тренінги для представників виробничих професій щодо правил дотримання вимоги безпеки. Карти ідентифікації небезпек, оцінювання й усунення неприйнятних ризиків на робочих місцях повинні стати звичним досвідом у повсякденній роботі інженерно-технічних працівників.

Особлива увага – навикам розроблення та вивчення карт ризиків за спеціальностями: водії автотранспортних засобів із вивезення деревини з лісу, слюсар-ремонтник та ін. Таких тренінгів протягом року відбулось 11.

Нагадуємо, що у ДП «Любомльське ЛГ», як і інших підприємствах Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, діє «Програма зниження ризиків втрат здоров’я працівників».