Юрій Болоховець: “Що робити з перестиглим лісом?”

Результати довготривалих наукових досліджень (УкрНДІЛГА, УкрНДІгірліс та ін.) засвідчують, що різноманітні еколозахисні функції лісів ослаблюються в перестиглому віці.

Вчасна науково-обґрунтована рубка дерев, в першу чергу, спрямована на формування майбутніх високопродуктивних лісів, які відрізнятимуться великим біологічним різноманіттям.

Вони позитивно впливатимуть на попередження ерозійних процесів ґрунтів, покращення якості водних ресурсів і попереджуватимуть негативні процеси, пов’язані із опустелюванням та зміною клімату.

Перестиглий ліс відрізняється активізацією процесів ослаблення і всихання, його ураженням шкідниками та хворобами, зниженням якості отримуваної деревини. Це зменшує інтенсивность поглинання вуглекислого газу. Крім того, це знижує ефективність впливу лісів на зміни клімату.

Мова йде про ліс, у якому дозволено проведення рубок стиглої деревини. Сюди ми не включаємо природньо-заповідний фонд та інші ліси з обмеженим лісокористуванням.

Ми вже задекларували як стратегічний напрямок перехід на поступову та вибіркову систему рубок. Це означає впровадження рубок, які максимально враховують природу лісу і ефективно сприяють збереженню екологічного середовища.

Невчасне проведення рубок може призвести до накопичення малоцінних і низькопродуктипних лісів. Це суттєво зменшує надходження до бюджету від реалізації продукції лісу.